Home » Viking Explorers

Viking Explorers

I januari nästa år startar en icke-kommersiell nordisk eskader över Atlanten. Det är långseglare från hela Skandinavien som samlas för att segla tryggt och säkert från Kanarieöarna till Västindien i sina egna segelbåtar.

Tänkt som ett mer positivt alternativ till de hårt kommersiella arrangemangen av gruppseglingar över Atlanten, där en normal 40 fots båt med fyra besättningsmedlemmar betalar runt 20-25 000 kronor för att få vara med, så ska helt nya ”Viking Explorers” inte kosta någonting extra alls.

I stället är kravet att alla som vill vara med, själva ska bidra med någonting. Det kan vara en grillfest på stranden, över myndighetskontakter till att göra ett föredrag om något långseglarämne innan start. Man bidrar också med sina specialkunskaper och hjälper varandra i gruppen att få en säker båt innan avsegling.

— Tanken är att alla positiva delar med en eskader ska finnas med, som att lära känna och få stöd av andra långseglare, medan vi undviker de kommersiella och negativa delarna, säger författaren och långseglaren Micke Westin som fick idén från VD:n på en av de stora kommersiella arrangörerna.

Det kommer inte vara någon deltagarkostnad, vill man ha en flagga eller t-shirt får man betala för dem. Det blir heller ingen obligatorisk säkerhetsutrustning som kan uppgå till många tiotusentals kronor utöver det som redan finns i en normal långseglarbåt.

— Däremot kommer säkerheten under överfarten att vara hög, när det finns vänner i båtar runt omkring som kan rycka in i en nödsituation, säger Micke Westin, som också varit sjöräddningsskeppare i tio år och har haft specialintresse i denna typ av säkerhetsfrågor. Han har tillbringat det senaste året på plats i Las Palmas med att skriva en guidebok till Kanarieöarna för Imray och har mycket matnyttig information som kan komma till nytta för andra seglare.

Starten är planerad till 7 januari 2018 då passadvindarna hunnit bli stabilare än vad de är innan jul.

Det finns en Facebook-grupp där mer info finns!